Çeki Demiri Projesi

Çeki Demiri Projesi

ÇEKİ DEMİRİ MONTAJI NEREDE YAPILIR?
Aracınıza yeni bir çeki demiri taktırmak istiyorsanız, montaj talimatına uyması şartıyla, işçiliğine güvendiğiniz heryerde bu aksaı taktırabilirsiniz.

ÇEKİ DEMİRİNİ NASIL RUHSATA İŞLETTİREBİLİRİM?
Çeki demiri montajınızı yaptırdıysanız, bu işlemin projelendirilmesi gerekir. Proje dosyasıyla birlikte en yakın TSE Araç Proje Birimine gidilerek hem çeki demiri montajı hem de montaj projesi dosyası ilgili yetkin personel tarafından incelenir. Uygun bulunması halinde sunulan Montaj Uygunluk Raporu belgesi onaylanmış nüsha olarak tarafınıza verilir.

Bundan sonra tek yapmanız gereken, en yakın noterliğe giderek onaylanmış uygunluk raporunuzla, çeki demieini ruhsatınıza işlettirmek.